Други / С тегло, превишаващо 70 g/m$2, но непревишаващо 150 g/m$2.

Čeština 3 Deutsch 4 English 1 Français 5 Polski 4 Română 1

  • - - - - 5603139030 80: Нетъкани текстилни материали от ароматни полиамидни влакна, получени чрез поликондензация на m- фенилендиамин и изофталова киселина, на парчета или изрязани в правоъгълна форма
  • - - - - 5603139060 80: Нетъкани текстилни материали от директно изпреденполиетилен с тегло, превишаващо 60 g/m2, но непревишаващо 80 g/m2 и въздухоустойчивост (Gurley) 8 секундиили повече, но не повече от 36 секунди (определени пометод ISO5636/5)
  • - - - - 5603139070 80: Нетъкани текстилни материали от полипропилен, - със слой, получен чрез пулверизация на стопен полимер, ламиниран от всяка страна с директно изпредени нишки, получени от стопилка на полипропилен, - с тегло не по-голямо от 150g/m$2, - на парчета или просто изрязани във форма на квадрати или правоъгълници и - неимпрегнирани
  • - - - - 5603139090 80: Други

Нетъкан текстилен материал от 100% щапелни…

Нетъкан текстилен материал от 100% щапелни влакна от полипропилен, получен чрез спънбод метод.

Видимо с просто око не се забелязва покритие или ламиниране. Стоката е представена на роли с ширина 1,52 м.

Тегло от 90 до 122 гр/м2

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ОТ СИНТЕТИЧНИ ЩАПЕЛНИ ВЛАКНА