С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm.

  • - - - - 7304191020 80: С кръгло напречно сечение, с въглероден еквивалент (CEV) непревишаващ 0,86 и определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW)
  • - - - - 7304191080 80: Други