С работен обем, превишаващ 50 cm$3, но непревишаващ 250 cm$3.

  • - - - 8407321000 80: С работен обем, превишаващ 50 cm$3, но непревишаващ 125 cm$3
  • - - - 8407329000 80: С работен обем, превишаващ 125 cm$3, но непревишаващ 250 cm$3