Непревишаваща 250 литра / Компресорни.

  • - - - - - - 8418219110 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - - - 8418219190 80: Други