Превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW.

  • - - - - - 8501538110 80: С мощност, непревишаваща 150 kW, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8501538120 80: С мощност, превишаваща 150 kW, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8501538190 80: Други