Превишаваща 375 kW, но непревишаваща 750 kW.

Italiano 1

  • - - - - - 8501539410 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8501539490 80: Други