С мощност, превишаваща 750 W.

Français 1

  • - - - 8501408010 80: С мощност, непревишаваща 150 kW, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8501408020 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8501408030 80: Променливотоков комутаторен днофазен електродвигател, с мощност над 750 W, с консумирана мощност 700 W или по-голяма, но не повече от 2 700 W, с външен диаметър над 120 mm (± 0,2 mm), но не повече от 135 mm (± 0,2 mm), с номинални обороти над 30 000 rpm, но не повече от 50 000 rpm, снабден със засмукващ вентилатор и използван в производството на прахосмукачки
  • - - - 8501408050 80: Електрическо задвижване за моторни превозни средства, с изходна мощност непревишаваща 315 kW и: • електродвигател за променлив или постоянен ток, дори с предавателен механизъм, • силова електроника
  • - - - 8501408090 80: Други