С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 7,5 kW.

Čeština 1 Deutsch 46 English 4 Español 1 Français 3 Polski 1

  • - - - - 8501522010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8501522050 10: Друг
  • - - - - - 8501522050 80: Променливотоков синхронен серводвигател с резолвер и спирачка за максимална скорост не повече от 6 000 rpm, с: - мощност 340 W или повече, но не повече от 7,4 kW, - фланец с размери не повече от 180 mm !x! 180 mm, и - дължина от фланец до края на резолвер не повече от 271 mm
  • - - - - - 8501522089 80: Друг