С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 7,5 kW.

  • - - - - 8501522010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8501522050 10: Друг
  • - - - - - 8501522050 80: Променливотоков синхронен серводвигател с резолвер и спирачка за максимална скорост не повече от 6|000|rpm, с: -|мощност 340|W или повече, но не повече от 7,4|kW, -|фланец с размери не повече от 180|mm|!x!|180|mm, и -|дължина от фланец до края на резолвер не повече от 271|mm
  • - - - - - 8501522089 80: Друг