За превозните средства от № 8703.

  • - - 8707101000 80: Предназначени за промишлен монтаж
  • - - 8707109000 80: Други