Кормила / Други / Части и принадлежности за превозните средства от № 8711 до 8713.

Čeština 1 Deutsch 1 Suomi 1 Français 3 Nederlands 2

  • - - - - 8714991010 80: С произход или изпратени от Kитай: - в количества, непревишаващи 300 единици на месец или да бъдат прехвърлени на страна по договор в количество, непревишаващо 300 единици на месец; - или при прехвърляне на титуляр на разрешение "Специфично предназначение" или на освободени страни
  • - - - - 8714991090 80: Други