Други артикули за обзавеждане, с изключение на тези от № 9404.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 6304110000 10: Покривки за легла
  • - - 6304110000 80: Трикотажни или плетени
  • - - 6304190000 80 (3/0) : Други
  • - 6304200000 80: Мрежи за легла, посочени в забележка 1|към подпозициите от настоящата глава
  • - 6304910000 10 (0/2) : Други
  • - - 6304910000 80: Трикотажни или плетени
  • - - 6304920000 80 (2/0) : От памук, различни от трикотажните или плетените
  • - - 6304930000 80 (2/2) : От синтетични влакна, различни от трикотажните или плетените
  • - - 6304990000 80 (6/0) : От други текстилни материали, различни от трикотажните или плетените