Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster).

  • - - - 0301911000 80: От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster
  • - - - 0301919000 80 (4/0) : Други