Змиорки (Anguilla spp.) / Живи риби.

  • - - - 0301921000 80: С дължина, по-малка от 12 cm
  • - - - 0301923000 80: С дължина от 12 cm или повече, но под 20 cm
  • - - - 0301929000 80: С дължина 20 cm или повече