Сирене Cheddar / Други сирена / Сирена и извара.

English 1

  • - - - - 0406902110 80: Приготвени от непастьоризирано мляко, с минимално тегловно съдържание на мазнини в сухо вещество 50 %, с период на зреене най- малко девет месеца, със стойност франко граница на 100 kg нетно тегло 334,20 Euro или повече за изцяло стандартни форми (сирена на пити в цилиндрична форма с нетно тегло не по-малко от 33 kg, но не повече от от 44 kg; на блокове с форма на куб или паралелопипед с нетно тегло 10 kg или повече), 354,83 Euro или повече за сирена с нетно тегло 500 g или повече и 368,58 Euro или повече за сирена с нетно тегло по-малко от 500 g
  • - - - - 0406902120 80: Цели сирена (на пити с цилинрична форма с нетно тегло не по-малко от 33 kg, но не повече от 44 kg и сирена на блокове с формата на куб или паралелопипед, с нетно тегло 10 kg или повече) с минимално тегловно съдържание на мазнини в сухо вещество 50%, с период на зреене най-малко три месеца
  • - - - - 0406902190 80: Други