Лицеви кожи, нецепени / Дъбени или "crust" кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114.

  • - - - 4107111100 10: От едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m$2
  • - - - - 4107111100 80: Телешки бокс
  • - - - - 4107111900 80: Други
  • - - - 4107119000 80: Други