В сухо състояние (crust) / Дъбени или "crust" кожи от други животни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин.

  • - - - 4106221000 80: Предварително растително дъбени кожи от индийска коза, дори претърпели известна обработка, но явно негодни в това си състояние за производство на кожени изделия
  • - - - 4106229000 80: Други