Dao, Bairrada и Douro / В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l.

  • - - - - - - - - - 2204216910 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - - - 2204216990 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol