Други / Апарати за звукова сигнализация.

  • - - - 8512309010 80: Монтажен възел наклаксон, функциониращ на пиезомеханичен принцип,за генериране на специфичен звуков сигнал, с напрежение 12|V, състоящ се от: -|бобина, -|магнит, -|метална мембрана, -|куплунг, -|държател, от тип, използван при производството на стоки от глава 87
  • - - - 8512309020 80: Зумер за предупреждение за система от датчици за паркиране, в пластмасов корпус, функциониращ на пиезомеханичен принцип, съдържащ: -|печатна платка, -|ел. съединител, -|с или без в метален държател от вид, използван при производството на стоки по глава 87
  • - - - 8512309090 80: Други