Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304441000 80 (2/0) : Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и полярна треска (Boreogadus saida)
  • - - - 0304443000 80: Американска треска (Pollachius virens)
  • - - - 0304449000 80 (2/0) : Други