Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло.

  • - - - - - 2009111111 10: В опаковки с вместимост, непревишаваща 2 l
  • - - - - - - 2009111111 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009111119 80: Друг
  • - - - - - 2009111191 10: Друг
  • - - - - - - 2009111191 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009111199 80: Друг