От тон, скокливи риби и други риби от рода Euthynnus.

Deutsch 2 Nederlands 1 Slovenčina 14 Slovenščina 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - 1604207030 10: От червен тон (Thunnus thynnus)
 • - - - - - 1604207030 80: Kонсервиран
 • - - - - - 1604207035 80: Друг
 • - - - - 1604207040 10: От атлантически тон от вида Thunnus obesus
 • - - - - - 1604207040 80: Kонсервиран
 • - - - - - 1604207045 80: Друг
 • - - - - 1604207050 10: Ивичест тон (Katsuwonus pelamis)
 • - - - - - 1604207050 80: Kонсервиран
 • - - - - - 1604207055 80: Друг
 • - - - - 1604207092 10: Други
 • - - - - - 1604207092 20: Kонсервирани
 • - - - - - - 1604207092 80: бял тон (Thunnus alalunga)
 • - - - - - - 1604207094 80: Други
 • - - - - - 1604207097 10: Други
 • - - - - - - 1604207097 80: бял тон (Thunnus alalunga)
 • - - - - - - 1604207099 80: Други