Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302211000 80: Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)
  • - - - 0302213000 80: Атлантическа писия (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - 0302219000 80: Тихоокеанска писия (Hippoglossus stenolepis)