Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303311000 80: Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)
  • - - - 0303313000 80: Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - 0303319000 80: Тихоокеански писии (Hippoglossus stenolepis)