От видовете Illex spp. / Замразени.

  • - - - - 0307439210 80: Продълговатата част (Тяло на главоноги и калмари без глава и пипала), с кожа и плавници, за преработка
  • - - - - 0307439220 80: Цели или пипала и перки, за преработка
  • - - - - 0307439290 80: Други