Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), диазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудиазепам (INN), флунитразепам (INN), флуразепам (INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) и триазолам (INN); соли на тези продукти.

  • - - - 2933911000 80: Хлордиазепоксид (INN)
  • - - - 2933919000 80: Други