Val de Loire (Loire Valley) / Други.

  • - - - - - - - - 2204292810 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - - 2204292890 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol