От видовете Loligo spp. / Други.

  • - - - - 0307494010 80: Пушени, дори топло пушени, необработени по друг начин
  • - - - - 0307494090 80: Други