800 MРа или повече / Други винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби.

Čeština 1 Deutsch 4 Français 3 Polski 1

  • - - - - - - - 7318154810 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - - - 7318154890 80: Други