Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304530011 10: Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и риби от вида Boreogadus saida
  • - - - - 0304530011 80: От вида Gadus morhua
  • - - - - 0304530019 80: Други
  • - - - 0304530020 80: Американска треска (Pollachius virens)
  • - - - 0304530031 10: Треска от вида Melanogrammus aeglefinus
  • - - - - 0304530031 80: За преработка
  • - - - - 0304530039 80: Други
  • - - - 0304530090 80: Други