Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303681000 80: Трескоподобни (Micromesistius poutassou)
  • - - - 0303689000 80: Синя австралийска треска (Micromesistius australis)