Други / Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster).

  • - - - - 0304429010 80: От вида Oncorhynchus mykiss
  • - - - - 0304429090 80: Други