Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304320010 80: Пангас (Pangasius spp.)
  • - - - 0304320090 80: Други