Piemonte (Piedmont) / В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l.

  • - - - - - - - - 2204223210 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - - 2204223290 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol