От бор от вида Pinus spp., с минимален размер на напречния разрез 15 cm.