Vallée du Rhône / Други / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

  • - - - - - - - - 2204292610 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - - 2204292690 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol