С октаново число (RON) 98 или повече.

  • - - - - - - - - - 2710124911 10: Смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v)
  • - - - - - - - - - - 2710124911 80: за използване като гориво
  • - - - - - - - - - - 2710124919 80: за използване за други цели
  • - - - - - - - - - 2710124990 80: Други