Калмари и рогачи от видоветеOmmastrephes spp., различни от Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp..

Español 1

  • - - - - 0307439110 80: Продълговатата част (Тяло на главоноги и калмари без глава и пипала), с кожа и плавници, за преработка
  • - - - - 0307439120 80: Цели или пипала и перки, за преработка
  • - - - - 0307439190 80: Други