Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.).

Deutsch 21 Ελληνικά 1 English 19 Español 7 Français 5 Italiano 2 Nederlands 5 Polski 1 Slovenčina 2 Slovenščina 3

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).