Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - 1604142100 10: Тон и скокливи риби
 • - - - - 1604142100 20: Скокливи риби
 • - - - - - 1604142100 80: В растително масло
 • - - - - - 1604142600 10: Други
 • - - - - - - 1604142600 80 (2/0) : Филета, наречени "карета"
 • - - - - - - 1604142800 80: Други
 • - - - - 1604143100 10: Тон с жълти перки - албакор (Thunnus albacares)
 • - - - - - 1604143100 80 (2/0) : В растително масло
 • - - - - - 1604143600 10: Други
 • - - - - - - 1604143600 80 (2/0) : Филета, наречени "карета"
 • - - - - - - 1604143800 80: Други
 • - - - - 1604144100 10: Други
 • - - - - - 1604144100 80 (4/0) : В растително масло
 • - - - - - 1604144600 10: Други
 • - - - - - - 1604144600 80 (13/0) : Филета, наречени "карета"
 • - - - - - - 1604144800 80 (4/0) : Други
 • - - - 1604149000 80: Паламуд (Sarda spp.)