Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302440010 80: Скумрия от вида Scomber scombrus
  • - - - 0302440090 80: Други