Медузи (Rhopilema spp.) / Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, годни за консумация от човека.

  • - - 0308301000 80: Живи, пресни или охладени
  • - - 0308305000 80: Замразени
  • - - 0308309000 80: Други