От череша (Prunus spp.) / Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

  • - - - 4407941000 80: Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - - 4407949100 10: Друг
  • - - - - 4407949100 80: Шлифован
  • - - - - 4407949900 80: Друг