От дъб (Quercus spp.) / Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

  • - - - 4407911500 80: Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - - 4407913100 10: Друг
  • - - - - 4407913100 20: Рендосан
  • - - - - - 4407913100 80: Паркетни дъски и фризи, несглобени
  • - - - - - 4407913900 80: Друг
  • - - - - 4407919000 80: Друг