От бреза (Betula spp.), с минимален размер на напречния разрез 15 cm.

  • - - - 4403951000 80: Напречно нарязан, необелен дървен материал
  • - - - 4403959000 80: Друг