От бор (Pinus spp.), друг / Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник.

  • - - - 4403220010 80: Изнесен от Руската Федерация в съответствие с Регламент № 498/2012 на Комисията
  • - - - 4403220090 80: Друг