Цели / Омари (Homarus spp.) / Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

  • - - - - 0306121010 80: Oмари (Homarus americanus), топлинно обработени
  • - - - - 0306121091 10: Други
  • - - - - - 0306121091 80: Варени
  • - - - - - 0306121099 80: Други