От видa Pandalus spp. / Скариди.

  • - - - - - 0306952010 80: Сварени на борда на кораба
  • - - - - - 0306952021 10: За преработка
  • - - - - - - 0306952021 80: Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 2 kg
  • - - - - - - 0306952029 80: Други
  • - - - - - 0306952091 10: Други
  • - - - - - - 0306952091 80: Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 2 kg
  • - - - - - - 0306952099 80: Други