АДХЕЗИВ НА БАЗАТА НА ПЛАСТМАСИ.

PLASTOVÁ LEPIDLA 1 PLASTIC ADHESIVE 19 ADHESIVO PLASTICO 2 ADHÉSIF PLASTIQUE 15 ADESIVI A BASE DI MAT. PLAST. 2 KUNSTSTOFLIJM 4 KLEJE OPARTE NA TWORZYWACH SZTUCZ. 23 PLASTIČNA LEPILA 1 LIM OCH KLISTER PÅ BASIS AV PLAST 7

Готово полиуретаново лепило за професионална…

Готово полиуретаново лепило за професионална употреба при производство на врати. Съдържа изоцианати и 4,4’-метилендифенил диизоцианат.

Представено в опаковки, превишаващи 1 kg.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА ПРИГОТВЕН ПОЛИУРЕТАНИ АДХЕЗИВ НА БАЗАТА НА ПЛАСТМАСИ