АЗОТ.

DUSÍK 1 NITROGEN 13 STICKSTOFF 118 ΑΖΩΤΟ 2 NITROGEN 62 NITROGENO 15 TYPPI 1 AZOTE 71 NITROGÉN 1 AZOTO 2 AZOTAS 39 STIKSTOF 28 AZOT 24 AZOT 11 DUSÍK 19 DUŠIK 3

Самостоятелно представено органично съединение…

Самостоятелно представено органично съединение с определен химичен състав, непредставено в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Субстанцията е предназначена за производство на фармацевтични продукти. Verapamil hydrochloride (верапамил хидрохлорид) с CAS № 152-11-4.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Verapamil hydrochloride (верапамил хидрохлорид)…

Verapamil hydrochloride (верапамил хидрохлорид) с CAS № 152-11-4 - самостоятелно представено органично съединение, съдържащо нитрилна функционална група (бяло, в твърда форма) с определен химичен състав.

Не е представено в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно. Субстанцията е предназначена за производство на фармацевтични продукти.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО В ТВЪРДА ФОРМА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията - Ramipril (CAS № 87333-19-5)…

Субстанцията - Ramipril (CAS № 87333-19-5) е самостоятелно представено органично съединение (бял кристален прах) с определен химичен състав (хетероциклено съединение, съдържащо само азотен хетероатом).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Perindopril tert-butylamine…

Субстанцията – Perindopril tert-butylamine (CAS № 107133-36-8) е самостоятелно представено органично съединение (в твърда форма) с определен химичен състав (хетероциклено съединение, съдържащо само азотен хетероатом).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Verapamil hydrochloride (CAS…

Субстанцията – Verapamil hydrochloride (CAS № 152-11-4) е самостоятелно представено органично съединение, съдържащо нитрилна функционална група (бяло, в твърда форма) с определен химичен състав.

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията - Valsartan (CAS № 137862-53-4)…

Субстанцията - Valsartan (CAS № 137862-53-4) е самостоятелно представено органично съединение (бял прах) с определен химичен състав (хетероциклено съединение, съдържащо само азотен хетероатом).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Nifedipine (CAS № 21829-25-4)…

Субстанцията – Nifedipine (CAS № 21829-25-4) е самостоятелно представено органично съединение (жълт прах) с определен химичен състав (хетероциклено съединение (съдържащо само азотен хетероатом), в чиято структура се съдържа некондензиран пиридинов пръстен).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло, прахообразно) с определен химичен състав – хетероциклено съединение (съдържащо само азотен хетероатом), в чиято структура се съдържа некондензиран пиридинов пръстен.

Молекулната му формула е C18H19Cl2NO4. Продуктът е субстанция за фармацевтичното производство.

Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло, прахообразно) с определен химичен състав – хетероциклено съединение (съдържащо само азотен хетероатом), в чиято структура се съдържа некондензиран пиридинов пръстен.

Същият е субстанция за фармацевтичното производство. Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (прахообразно) с определен химичен състав – хетероциклено съединение, съдържащо само азотен хетероатом с молекулна формула C20H28N2O5.C4H4O4.

Същият е субстанция за фармацевтичното производство. Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ