АЗОТ.

DUSÍK 1 NITROGEN 13 STICKSTOFF 106 ΑΖΩΤΟ 2 NITROGEN 58 NITROGENO 6 TYPPI 1 AZOTE 64 NITROGÉN 1 AZOTO 1 AZOTAS 39 STIKSTOF 25 AZOT 22 AZOT 11 DUSÍK 18 DUŠIK 3

Verapamil hydrochloride (верапамил хидрохлорид)…

Verapamil hydrochloride (верапамил хидрохлорид) с CAS № 152-11-4 - самостоятелно представено органично съединение, съдържащо нитрилна функционална група (бяло, в твърда форма) с определен химичен състав.

Не е представено в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно. Субстанцията е предназначена за производство на фармацевтични продукти.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО В ТВЪРДА ФОРМА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията - Ramipril (CAS № 87333-19-5)…

Субстанцията - Ramipril (CAS № 87333-19-5) е самостоятелно представено органично съединение (бял кристален прах) с определен химичен състав (хетероциклено съединение, съдържащо само азотен хетероатом).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Perindopril tert-butylamine…

Субстанцията – Perindopril tert-butylamine (CAS № 107133-36-8) е самостоятелно представено органично съединение (в твърда форма) с определен химичен състав (хетероциклено съединение, съдържащо само азотен хетероатом).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Субстанцията – Verapamil hydrochloride (CAS…

Субстанцията – Verapamil hydrochloride (CAS № 152-11-4) е самостоятелно представено органично съединение, съдържащо нитрилна функционална група (бяло, в твърда форма) с определен химичен състав.

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ АЗОТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ