АКРИЛОВИ ПОЛИМЕРИ.

AKRYLOVÉ POLYMERY 2 ACRYLIC POLYMERS 23 POLIMERO ACRILICO 3 POLYMÈRE ACRYLIQUE 15 AKRIL-POLIMEREK 3 ACRYLPOLYMEREN 37 POLIMERY AKRYLOWE 17 POLIMERI ACRILICI 3 AKRYLOVÉ POLYMÉRY 2 AKRILNI POLIMERI 11 AKRYLPOLYMER 2

Стоката е подвижна, светлосиня, непрозрачна…

Стоката е подвижна, светлосиня, непрозрачна хомогенна течност с остър мирис. Същата се охарактеризира като водна емулсия на акрилов съполимер (акрилови полимери и малко количество стиренови съмономери) в първична форма.

Продуктът се използва върху крайпътни настилки, с цел контрол на запрашаването. По този начин се предотвратява водната и вятърната ерозия.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СЪПОЛИМЕР АКРИЛОВИ ПОЛИМЕРИ КАТО ПЪРВИЧНА ФОРМА