АРОМАТНО ВЕЩЕСТВО.

Електрическо устройство за ароматизатор с…

електрически; ароматно вещество; с нагряващо устройство; електротермични…

Електрическо устройство за ароматизатор с английски вариант на щепсел. Изделието се състои от пластмасово тяло с вградени в него резистор за нагряване, реостат, кабели и накрайници за включване към електрическата мрежа.

Стоката е с продуктов код 26432.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АРОМАТНО ВЕЩЕСТВО С НАГРЯВАЩО УСТРОЙСТВО ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИ АПАРАТИ

Електрическо устройство за ароматизатор с…

електрически; ароматно вещество; с нагряващо устройство; електротермични…електрически; ароматно вещество; с нагряващо устройство; електротермични…

Електрическо устройство за ароматизатор с евро вариант на щепсел. Изделието се състои от пластмасово тяло с вградени в него резистор за нагряване, реостат, кабели и накрайници за включване към електрическата мрежа.

Стоката е с продуктов код 26431

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АРОМАТНО ВЕЩЕСТВО С НАГРЯВАЩО УСТРОЙСТВО ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИ АПАРАТИ

Препарат за ароматизиране на помещения. Използва…

като течност; ароматно вещество; синьо; за превозни средства

Препарат за ароматизиране на помещения. Използва се за автомобили. Препаратът под формата на синя течност е поставен в термоформована пластмасова форма, запечатана с мембранно фолио от алуминий и пластмаса.

Продуктът се поставя в пластмасов държач, закрепен към отворите на вентилационната система в купето на автомобила.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ АРОМАТНО ВЕЩЕСТВО СИНЬО ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Препарат за ароматизиране на помещения. Използва…

като течност; ароматно вещество; за превозни средства

Препарат за ароматизиране на помещения. Използва се за автомобили. Препаратът под формата на оранжева течност е поставен в термоформована пластмасова форма, запечатана с мембранно фолио от алуминий и пластмаса.

Продуктът се поставя в пластмасов държач, закрепен към отворите на вентилационната система в купето на автомобила.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ АРОМАТНО ВЕЩЕСТВО ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА